Sådan kommer du igang med din cyklus computer

Sådan kommer du i gang med din cyklus computer

Når den leveres til dig, skal du lige bruge ca. 10 minutter på at komme i gang med den. Derfra skal du kun bruge ca 30-45 sekunder hver morgen når du vågner.

Cyklus computeren er på forhånd forprogrammeret med aktuel tid, dato og år. Men for at komme i gang med målingerne skal du sætte tiden for alarmen, så computeren ved inden for hvilket tidsrum du gerne vil måle på den følgende morgen. Du skal sætte alarmen til når du forventer at vågne, da det er vigtigt at få målt din basale kropstemperatur, altså den du har lige når du er vågnet og inden du står op eller er aktiv. Du kan måle  +/- 3 timer indenfor det tidspunkt du fastsætter, altså en samlet vidde på 6 timer.

Dernæst kan du registrere start datoen for tidligere menstruationer hvis du kender dem. På den måde får computeren lidt ekstra kendskab til dig. Bemærk dog at computeren udelukker disse registreringer de første 2 måneder, for at sikre sig du ikke har haft tastet forkert. Når de 2 måneder er gået og der er match mellem det den har målt og det du har indtastet sammenlægger den dataene.

Har du bestilt en Lady-Comp eller en Baby-Comp cyklus computer skal du også indtaste dit fødselsår, din vægt og din højde. Så kan cyklus computeren beregne din BMI og bruge det for yderligere at fastsætte din fertilitet.

Sådan måler du om morgenen

  1. Mål din basale kropstemperatur efter du har slukket for alarmen. Du måler ved at placere sensoren under tungen og afventer et signal der fortæller den er færdig. Du skal blive liggende i sengen imens.
  2. Har du fået din menstruation, registrerer du dette med et enkelt tryk.
  3. Udfra din personlige data, din daglige måling, det indprogrammerede data og den analyse computeren foretager, får du en prognose for det kommende døgn. Prognosen vises i 3 forskellige farver. RØD = du er frugtbar. GRØN = du er ikke furgtbar. GUL = cyklus computeren er usikker/indlæringsperiode.

Hvad med de dage der lyser rødt?
Eftersom at cyklus computerne er en helt hormonfri metode baseret på hvordan din krop fungerer, har du brug for at beskytte dig på anden vis, på de dage der lyser rødt. I hvert fald så længe du anvender cyklus computeren. De dage der lyser grønt er der fri bane.  Jo flere cyklusser computeren får indsigt i, desto flere grønne dage vises. Nogle der lige er startet med at bruge en cyklus computer, vil måske opleve at der lyses rød i mange dage. Antallet af disse dage mindskes jo mere regelmæssig du er med dine målinger og jo længere tid computeren har kendt dig.

Med de tilbagemeldinger der kommer, så er der mange der benytter kondom, et pessar eller den helt nye spændende Caya på de røde dage og finder det ganske uproblematisk. Der er også mange der fortæller at de røde dage, opfordrer til kreativitet og tænke-ud-af-boksen hvad deres sexliv angår, at nærhed, intimitet og seksualitet er mange ting og at en evt. afholdenhed også er med til at bringe glød og positiv forventning om de snarlige grønne dage.

Den aller første cyklus
Når du allerførst går i gang med at bruge cyklus computeren, vil den starte med at lyse GUL hver morgen, da den ikke ved hvor du er i din cyklus og om du evt er frugtbar. Ligeledes vil den blinke med “M” for at spørge dig om du har fået din menstruation. Så snart du har trykket et bekræftende ja på plus-knappen for det, vil den straks få en ide om din frugtbarhed og den vil lyse en sikker farve. Du kan regne med de grønne sikre dage lige fra den første dag du måler.

Dansk manual
Der følger selvfølgelig en dansk manual med din cyklus computer. I den kan du finde svar på alt vedrørende computeren. Finder du ikke det svar du evt. søger der, er du også velkommen til at kontakte kundeservice på telefon: 93888945 (bedst mellem 9.00-13.00)

Er en cyklus computer for alle kvinder?
Hver kvinde er unik og vores cyklusser kan være helt forskellige. De fleste kvinder vil opleve at cyklus computerne er perfekte til dem som enten prævention og/eller til familieplanlægning. Mens andre kan opleve, at de har for mange røde dage pr cyklus. Det er svært at vide på forhånd, om en cyklus computer er noget for dig, men faktorer der influerer på antallet af de røde dage, er f.eks. hvis man har en meget uregelmæssig cyklus, om man har en decideret hormonel ubalance (som computeren så kan være med til at afsløre) og hvor regelmæssigt man sover, spiser og om man er stresset.